السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

فلاشة حصرية لتابلت  Atouch A10   


رقم البورد:

WT_H960_92_ACD_MB_V4.2_20200610ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

--INFO:--


Connected to Phone.

  CPU: MT6592 SW:0000 Ver: CA00

  Downloading Boot8 ...

  EMMC Size: 0x03AB400000

  Flash Type: EMMC

  INT/EXT RAM  Size: 0x20000/0x40000000

  Reading infr(EMMC)...

  id:A10_WT_H960_MT6592_4+64_hd_qc_1280x800_0409+2680_20201126

  version:Marshmallow

  model:A10

  brand:ATOUCH

  manufacturer:ATOUCH

  PRELOADER  BaseAddr:0x0  Size:0x40000

  MBR  BaseAddr:0x0  Size:0x80000

  EBR1  BaseAddr:0x80000  Size:0x80000

  PRO_INFO  BaseAddr:0x100000  Size:0x300000

  NVRAM  BaseAddr:0x400000  Size:0x500000

  LCM  BaseAddr:0x900000  Size:0x100000

  PROTECT_F  BaseAddr:0xA00000  Size:0xA00000

  PROTECT_S  BaseAddr:0x1400000  Size:0xA00000

  SECCFG  BaseAddr:0x1E00000  Size:0x40000

  UBOOT  BaseAddr:0x1E40000  Size:0x100000

  BOOTIMG  BaseAddr:0x1F40000  Size:0xA00000

  RECOVERY  BaseAddr:0x2940000  Size:0xA00000

  SEC_RO  BaseAddr:0x3340000  Size:0x600000

  MISC  BaseAddr:0x3940000  Size:0x80000

  LOGO  BaseAddr:0x39C0000  Size:0x800000

  EBR2  BaseAddr:0x41C0000  Size:0x80000

  FRP  BaseAddr:0x4240000  Size:0x100000

  EXPDB  BaseAddr:0x4340000  Size:0xCC0000

  ANDROID  BaseAddr:0x5000000  Size:0xBC000000

  CACHE  BaseAddr:0xC1000000  Size:0x1A800000

  USRDATA  BaseAddr:0xDB800000  Size:0x2CE700000

  BMTPOOL  BaseAddr:0xFFFF0000  Size:0x1500000

>>Done.


رابط التحميل :
 
مع تحيات فريق :
SOFTWARE AND HARDWARE MOBILE TEAM


Comments